Apr 22 @ 6:30 pm – 11:00 pm
Pedro's @ Lewiston | Maine | United States
6:30 pm
134 Main Street, Lewiston, ME
Apr 24 @ 7:00 pm – 10:00 pm
7:00 pm
 
Apr 29 @ 6:30 pm – 11:00 pm
Pedro's @ Lewiston | Maine | United States
6:30 pm
134 Main Street, Lewiston, ME
May 1 @ 7:00 pm – 10:00 pm
7:00 pm
 
May 6 @ 6:30 pm – 11:00 pm
Pedro's @ Lewiston | Maine | United States
6:30 pm
134 Main Street, Lewiston, ME
May 8 @ 7:00 pm – 10:00 pm
7:00 pm
 
May 13 @ 6:30 pm – 11:00 pm
Pedro's @ Lewiston | Maine | United States
6:30 pm
134 Main Street, Lewiston, ME
May 15 @ 7:00 pm – 10:00 pm
7:00 pm
 
May 20 @ 6:30 pm – 11:00 pm
Pedro's @ Lewiston | Maine | United States
6:30 pm
134 Main Street, Lewiston, ME
May 22 @ 7:00 pm – 10:00 pm
7:00 pm
 
May 27 @ 6:30 pm – 11:00 pm
Pedro's @ Lewiston | Maine | United States
6:30 pm
134 Main Street, Lewiston, ME
May 29 @ 7:00 pm – 10:00 pm
7:00 pm
 
Jun 3 @ 6:30 pm – 11:00 pm
Pedro's @ Lewiston | Maine | United States
6:30 pm
134 Main Street, Lewiston, ME
Jun 5 @ 7:00 pm – 10:00 pm
7:00 pm
 
Jun 10 @ 6:30 pm – 11:00 pm
Pedro's @ Lewiston | Maine | United States
6:30 pm
134 Main Street, Lewiston, ME
Jun 12 @ 7:00 pm – 10:00 pm
7:00 pm
 
Jun 17 @ 6:30 pm – 11:00 pm
Pedro's @ Lewiston | Maine | United States
6:30 pm
134 Main Street, Lewiston, ME
Jun 19 @ 7:00 pm – 10:00 pm
7:00 pm
 
Jun 24 @ 6:30 pm – 11:00 pm
Pedro's @ Lewiston | Maine | United States
6:30 pm
134 Main Street, Lewiston, ME
Jun 26 @ 7:00 pm – 10:00 pm
7:00 pm
 
Jul 1 @ 6:30 pm – 11:00 pm
Pedro's @ Lewiston | Maine | United States
6:30 pm
134 Main Street, Lewiston, ME
Jul 3 @ 7:00 pm – 10:00 pm
7:00 pm
 
Jul 8 @ 6:30 pm – 11:00 pm
Pedro's @ Lewiston | Maine | United States
6:30 pm
134 Main Street, Lewiston, ME
Jul 10 @ 7:00 pm – 10:00 pm
7:00 pm
 
Jul 15 @ 6:30 pm – 11:00 pm
Pedro's @ Lewiston | Maine | United States
6:30 pm
134 Main Street, Lewiston, ME
Press to call me!